TOP-test

Typifying Dog Personality  (TOP)

De TOP-test is een gedragstest voor honden, die een typering geeft van de persoonlijkheid van een hond. Bij deze Typering Omtrent Persoonheid (TOP)  ligt de focus op sociabiliteit naar mensen en honden. De mate van sociabiliteit is meetbaar aan de hand van de volgende gedragseigenschappen: Vriendelijkheid, Agressie (dreigen en bijtgedrag), Opwinding, Angst en Herstelvermogen. Deze vormen de kernuitslag van de TOP-test.
Daarnaast geeft de test inzicht in de volgende 3 gedragseigenschappen: Prikkelvermijding, Steun zoeken en Spanning. De beschrijving van deze eigenschappen en de wijze van score zijn vastgelegd in het gedragsprotocol .

De test bestaat uit 13 testonderdelen. De testonderdelen 1 t/m 4 zijn met geleider, de testonderdelen 5 t/m 10 zijn zonder geleider, en de testonderdelen 11 t/m 13 zijn weer met geleider.

De TOP-test is door het testteam eenvoudig uit te voeren, wat de standaardisatie ten goede komt.  Steeds dezelfde uitvoering van de test is de basis voor een betrouwbare en valide test. De basis om deze uitvoering goed te standaardiseren is een duidelijk protocol. Daarom kent de TOP-test een uitgebreide en zeer nauwkeurige beschrijving van het uitvoeringsprotocol van de test (met bijbehorend fotomateriaal) en een gedetailleerde beschrijving van de lijst met standaard materialen voor het uitvoeren van de test (zogenaamde ‘testkit’). Op deze wijze is de kans op steeds dezelfde uitvoering van de TOP-test door het testteam sterk vergroot.  Ook bestaat hierdoor minder risico op aantasting van het welzijn van de geteste honden.

Deze gedragsbeoordelaars werken samen met de andere leden van het TOP-test team, namelijk testleider en testhelpers. Alle leden van het TOP-test team hebben dezelfde intensieve scholing gehad en werken onderling nauw samen bij de uitvoering van de test. De betrouwbaarheid van de uitvoering van de test zelf kan alleen plaatsvinden door het hele testteam goed te scholen in het gestandaardiseerd afnemen van de test. 

Het testresultaat beschrijft het gedragsprofiel van de hond aan de hand van de 8 genoemde gedragseigenschappen. De TOP-test kent géén voldoende of onvoldoende uitslag, c.q. zakken of slagen. Het gedragsprofiel wordt samengesteld uit de live observaties van de gedragsbeoordelaar(s). Het resultaat van de test bestaat uit een gedragsprofiel in kleur, waarbij de focus ligt op sociabiliteit en reactiviteit omgevingsprikkels. 
Dit gedragsprofiel geeft de eigenaar of fokker een indicatie of de persoonlijkheid van hond specifieke aandacht nodig heeft om ongewenst gedrag te voorkomen dan wel minder geschikt is om in te zetten voor fokdoeleinden.

Beschrijving testonderdelen

De uitvoering van de TOP-test zeer nauwkeurig beschreven in het Uitvoeringsprotocol.  Hieronder volgt u een korte beschrijving van de verschillende onderdelen.

TESTONDERDELEN MET GELEIDER (testonderdelen 1 t/m 4)

De geleider staat naast de hond en de hond is bevestigd aan een veiligheidslijn. De andere lijn is aan de halsband van de hond bevestigd en de geleider houdt deze als extra beveiliging in de hand.

Testonderdeel 1: KENNISMAKING

De testhelper loopt met uitgestoken kunsthand naar de hond en aait de hond, terwijl deze op vriendelijke toon tegen de hond praat. 

Testonderdeel 2: PLOTSELING OBJECT

Een opklapbaar object (houten zwarte kat) verschijnt plotseling voor de hond en de geleider. Daarna loopt de geleider naar deze kat om deze aan te wijzen.

Testonderdeel 3: GELUID

Het geluid van vallende blikken gevuld met knikkers is hoorbaar. Daarna loopt de geleider naar het doek (waarachter de blikken liggen) om deze aan te wijzen.  

Testonderdeel 4: INSLUITING – versnelde pas

Drie testhelpers lopen in normale pas naar de hond, blijven vervolgens stilstaan en lopen weer weg. De testhelpers herhalen de test met versnelde pas.


B)  TESTONDERDELEN ZONDER GELEIDER (testonderdelen 5 t/m 10)

De geleider neemt afscheid van de hond zoals deze gewoonlijk doet en verdwijnt uit zicht van de hond, maar kan de hond zien. 

Testonderdeel 5: HOND 1

De testhelper toont de kunsthond aan de echte hond. De testhelper blijft naast de kunsthond staan. 

Testonderdeel 6: VRIENDELIJKE MENS 1

De testhelper loopt naar de hond en aait de hond met de kunsthand, terwijl deze op vriendelijke toon tegen de hond praat. 

Testonderdeel 7: PARAPLU

De testhelper klapt een zwarte paraplu uit en houdt deze recht boven het hoofd en legt deze neer. Daarna klapt de testhelper de paraplu weer in.

 Testonderdeel 8: POP (op wiel)

De testhelper laat de hond aan de pop snuffelen. Vervolgens aait de testhelper de hond met de handjes van de pop. De testhelper praat op een vriendelijke manier tegen de hond. 

Testonderdeel 9: STARENDE MENS

De testhelper staart de hond recht in de ogen aan. De testhelper verstrakt bij het aanstaren het lichaam en neemt een licht naar voren gebogen houding aan met de armen licht naar buiten gedraaid langs het lichaam.

 Testonderdeel 10: VRIENDELIJKE MENS 2

De testhelper nadert de hond met uitgestoken kunsthand en aait de hond, terwijl deze op vriendelijke toon tegen de hond praat. 

Na dit testonderdeel loopt de geleider terug naar de hond. De geleider begroet de hond op een rustige en vriendelijke manier. De geleider mag blijven staan of door de knieën hurken. De geleider en hond lopen naar het volgende testonderdeel.

C)  TESTONDERDELEN MET GELEIDER (testonderdelen 11 t/m 13)

De geleider heeft de hond vastgemaakt en staat weer bij de hond.

Testonderdeel 11: HOND 2

De testhelper toont de kunsthond aan de echte hond. De testhelper blijft naast de kunsthond staan. 

Testonderdeel 12: JOGGER

De testhelper jogt voor de hond op en neer. 

Testonderdeel 13: VOERBAK

De testhelper schuift een voerbak binnen het bereik van de hond en praat op vriendelijk manier tegen de hond. Tijdens dat de hond eet, duwt de testhelper de kunsthand in de bak, en schuift de voerbak bij de hond weg.