Bestuur

In 2022 is er een nieuw bestuur aangesteld. Wij stellen graag aan u voor:

Voorzitter: Joanne van de Borg

Joanne is etholoog, gespecialiseerd in hondengedrag. Vooral probleemgedrag van honden heeft haar speciale belangstelling. Zij geeft leiding aan het onderwijsinstituut DogVision, die erkende en praktijkgerichte opleidingen op het gebied van hondengedrag verzorgt. 

Na haar afstuderen werkte ze achtereenvolgens als docent / onderzoeker aan het Van Hall Instituut en bij de Wageningen Universiteit. Tegenwoordig werkt ze bij de faculteit Diergeneeskunde bij het team van de Gedragskliniek. Bij haar onderzoeken staat het karakteriseren van de persoonlijkheid van honden door middel van gedragstesten centraal. Zo heeft zij de geschiktheid van MAG-test onderzocht op standaardisatie, betrouwbaarheid en validiteit, met als resultaat een stapel noodzakelijke verbeterpunten. Deze punten heeft zij gebruikt bij de ontwikkeling naar een vernieuwde gedragstest, namelijk de TOP-test. Als bestuurslid bij Stichting Bestgetest adviseert zij over de inzet en het gebruik van deze TOP-test voor particulieren en rasverenigingen. Ook stimuleert zij wetenschappelijk onderzoek naar deze gedragstest. 

Wetenschappelijke publicaties over gedragstesten:

•          Joanne A.M. van der Borg, Elisabeth A.M. Graat, Bonne Beerda (2017). Behavioural testing based breeding policy reduces the prevalence of fear and aggression in Rottweilers. Appl. Anim. Behav. Sci., 195: 80 – 86.

•          Joanne A.M. van der Borg, Bonne Beerda, Monique Ooms, Adriana Silveira de Souza, Marjan van Hagen, Bas Kemp (2010). Evaluation of behaviour testing for human directed aggression in dogs. Appl. Anim. Behav. Sci., 128: 78 – 90 (doi:10.1016/j.applanim.2010.09.016).

•          Joanne A.M. van der Borg, Willem J. Netto and Doreen J.U. Planta (1991). Behavioural testing of dogs in animal shelters to predict problem behaviour. Appl. Anim. Behav. Sci., 32: 237 – 251.

•          Bonne Beerda and Joanne A.M. van der Borg (2013). Further development of the Dutch Socially Acceptable Behaviour (SAB)–test for assessing aggression and fear in dogs. Rapport voor Ministerie van Economische Zaken, Wageningen Universiteit (16 pp.).

Algemeen bestuurslid: Marc Dröge

Van kinds af aan al gek van honden. Inmiddels meer dan 30 jaar ervaring in de hondenwereld met eigen honden van ruwharige dwergteckel tot Australian Cattle Dog en van slipketting tot clicker.

Met mijn hond Duke Nederlands kampioen GG1 en GG2 geworden en met Cattle SaBa de dogfrisbeesport op eenhoog niveau beoefend tot zelfs een uitnodiging voor de wereldkampioenschappen in de Verenigde Staten.

Door het lesgeven op een hondenschool aan zogenaamde ‘groene’ honden en zo in de loop der tijd alle stromingen met bijbehorende leerprincipes te hebben meegemaakt, de interesse gekregen in de psychologie van honden en zodoende ook de opleiding tot gedragstherapeut en gedragsbeoordeling bij DogVision voltooid. 

Inmiddels begeleid en coach ik samen met Karin via onze praktijk DukeDog al heel wat jaren met veel plezier onze klanten in de regio.

Om de zo belangrijke gecertificeerde gedragsbeoordeling van honden meer bekendheid te geven en op grotere schaal uit te voeren, wil ik graag samen met mijn medebestuursleden helpen om de TopTest te promoten.

Algemeen bestuurslid: Maartje Horvers

Als eigenaresse van HondenCampus krijg ik veel te maken met probleemgedrag bij honden vanuit verschillende hoeken. Door mijn jarenlange ervaring met zwerfhonden in het asiel, heb ik geleerd dat het afnemen van een gedragstest van groot belang is voor het diagnosticeren en behandelen van honden met probleemgedrag. Ik heb mijn opleiding tot kynologisch gedragstherapeut en -beoordelaar gevolgd bij DogVision.

Ik ben voorzitter geworden van de Stichting Best Getest omdat ik graag mensen en organisaties met elkaar verbind. De TOP-test is een prachtig instrument om de persoonlijkheid van een hond te meten. Ik hoop dat ik d.m.v. deze functie de juiste doelgroepen kan benaderen en daardoor het welzijn van honden kan verbeteren.